Sêl

Top Ten Walks NW Coast

  • £6.99
Mae'r llyfrau tywys deniadol hyn sydd wedi'u strwythuro'n glyfar yn rhoi'r deg llwybr cylch gorau i gerddwyr ar ran o Lwybr Arfordir Cymru mewn fformat poblogaidd sy'n ffitio i'ch poced. Gyda gwybodaeth glir, trosolwg a chyflwyniad ar gyfer pob taith gerdded, cyfarwyddiadau arbenigol wedi'u rhifo, mapio OS gwell, ffotograffau panoramig bachog, ac esbonio mannau diddorol ar hyd y ffordd, mae'r canllawiau hyn yn gosod safon newydd o ran dilysrwydd, eglurder a bod yn hawdd eu defnyddio. Mae'r teithiau cerdded yn cynnwys: Abaty Treffynnon & Basinwerk, Twyni Talacre a Gronant, Graig Fawr, Castell Rhuddlan, Trwyn y Fuwch, Y Gogarth, Mynydd Conwy, Penmaenmawr, Rhaeadr Aber a Thraeth Lafan.