Alcohol Cymreig

Mae gennym amrywiaeth wych o alcohol ar werth yn ein siopau yng Nghanolfannau Croeso Llandudno a Chonwy*
Ymhlith y brandiau mae:
Wisgi a Gwirodydd Penderyn
Wisgi, Jin a Gwirodydd Aberfalls
Bragdy Conwy
Lager Crefft yr Wyddfa
Cwmni Ysbryd Eryri
Seidr Fferm Glyn
Rỳm Barti Ddu
Jin y Gogarth
 
Pecynnau anrheg ar gael
*Dim ond yn y siop y mae alcohol ar gael i'w brynu. 18+ yn unig. Rydym yn gweithredu polisi Her 25.
Dewch â'ch prawf oedran (trwydded yrru neu basbort).
Ffoniwch 01492 577577 am ragor o wybodaeth.

 

Mae'n ddrwg gennym, nid oes unrhyw nwyddau yn cyfateb i'ch chwiliad