Sêl

Llandudno Before the Hotels

Mae’r gyfrol hon yn datgelu hanes hir a dramatig un o drefi mwyaf poblogaidd Cymru, o’r adeg pan ddaeth yr ymwelwyr cyntaf yno, ddeuddeng mil o flynyddoedd yn ôl, hyd nes y symudodd dros gant o bobl o’u tai unnos yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg i wneud lle i westai a phobl ar eu gwyliau.