Sêl

Llandudno Before the Hotels

  • £12.00

Mae Llandudno Before the Hotels yn datgelu hanes hir a dramatig un o drefi mwyaf poblogaidd Cymru, o ddyfodiad ei hymwelwyr cyntaf, ddeuddeng mil o flynyddoedd yn ôl, hyd at droi allan o’u ‘tai unnos’ o dros gant o bobl yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. ar gyfer gwestai a phobl ar eu gwyliau.

Mae'r llyfr hwn yn manylu ar bwysigrwydd archaeolegol a hanesyddol penrhyn Creuddyn ac yn rhoi hanes difyr a theimladwy wedi'i ymchwilio'n ofalus o bentref coll Llandudno.

Mae’r awdur Christopher Draper wedi cyhoeddi nifer o lyfrau hanes lleol a thywyswyr cerdded ac mae’n byw ger Llandudno.

Adolygiadau Cwsmeriaid

Byddwch y cyntaf i ysgrifennu adolygiad
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)