Sêl

Kittiwake Penmachno Ysbyty Ifan

  • £4.95
24 o deithiau cerdded – Mae Penmachno yn nyffryn diarffordd a ffrwythlon Machno, ar lwybr pwysig y porthmyn a ger y ffyrdd Rhufeinig, yn agos at y gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr, sef Betws-y-Coed. Mae’n ardal o ddyffrynnoedd afonydd deniadol, porfeydd caeedig yr uwchdiroedd, bryniau agored, coedwigoedd a rhostir. Mae’r teithiau yn y llyfr hwn yn ymweld â llefydd o ddiddordeb, gan gynnwys Tŷ Mawr, eglwys Sant Tudcluds, hen chwareli llechi, cronfeydd yr ucheldir, a rhaeadrau.