Sêl

Gwylan Goesddu Dolgellau

  • £4.95
20 o deithiau cerdded – O Ddolgellau gallwn ddilyn y trywydd at harddwch Aber Mawddach, ac mae'n ganolfan ddelfrydol i archwilio rhan ddeheuol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae pob taith yn y llyfr hwn wedi eu lleoli’n agos at Ddolgellau, â’i man cychwyn lai na 25 munud o daith yn y car o’r dref, a phob un yng nghanol golygfeydd nodedig ac amrywiol yr ardal.