Sêl

Find & Speak Welsh Words

  • £6.99
Dyma ffordd hwyliog i blant iau a dysgwyr adeiladu geirfa sylfaenol yn Gymraeg. Atgyfnerthiad gwych o eiriau bob dydd yn Gymraeg yn cynnwys 270 o eiriau cyfarwydd sy'n dod yn fyw mewn golygfeydd darluniadol deniadol ac mae'n cynnwys canllaw ynganu ar gyfer pob gair.