Sêl

Wales Tourist Map

Map graddfa fanwl o Gymru sy'n ddelfrydol ar gyfer ymwelwyr, 5 milltir / 8km i bob modfedd, gwybodaeth foduro glir, hawdd ei darllen, prif ffyrdd a lonydd mwy diarffordd wedi eu dangos. Dewch o hyd i Barciau Cenedlaethol, traethau, coedwigoedd, safleoedd hanesyddol ac atyniadau eraill. Mae hefyd yn manylu ar Safleoedd Treftadaeth y Byd a Chanolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.