Llyfr "Welsh for Visitors"

  • £6.95

Ydych chi'n ymweld â Chymru? Mae defnyddio'r Gymraeg yn rhoi croeso cynhesach i chi! Yn ogystal â’i gwerth cymdeithasol a chyfathrebu, mae’r Gymraeg hefyd yn allweddol i drysorfa o hanes a threftadaeth, chwedlau a hanesion. Trwy ddod yn gyfarwydd ag ychydig eiriau yn unig, byddwch yn cyfoethogi eich profiadau yn ystod eich ymweliad â Chymru. Cyfrol llawn lluniau lliw.

Datgelodd arolwg diweddar fod 65% o bobl Cymru yn gwybod rhywfaint o Gymraeg. Drwy roi’r llyfr ymadroddion defnyddiol hwn ar waith, gallech ychwanegu’ch enw at y rhestr honno yn ystod eich ymweliad a gwneud llawer o ffrindiau ar yr un pryd. Fe welwch y bydd y geiriau a’r ymadroddion Cymraeg sylfaenol hyn yn eich helpu pan fyddwch yn dod i ymweld â ni. Rydym yn eich annog i'w defnyddio! Mae'r Gymraeg yn iaith Geltaidd sydd â chysylltiadau cryf ag ieithoedd brodorol Iwerddon, yr Alban, Ynys Manaw, Cernyw, Galisia a Llydaw. Ers yr Oes Efydd, bu cysylltiadau diwylliannol cryf rhwng Cymru ac arfordir Iwerydd Ewrop a Môr y Canoldir. Yn debyg i Sbaeneg, Basgeg ac Eidaleg, mae'r Gymraeg yn iaith ffonetig sy'n golygu y gellir ei hynganu'n syml iawn! Mae'r llyfr yn cynnwys canllaw ynganu fesul llythyren.

Adolygiadau Cwsmeriaid

Byddwch y cyntaf i ysgrifennu adolygiad
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)