Dyluniadau Pam Peters - Ton Enfys

  • £ 38.00

Handmade fused glass art featuring a tree design with colours of the rainbow.

Bydd yn edrych yn hardd ar ei ben ei hun neu drwy oleuo cannwyll fechan y tu ôl iddo!

Fe'i lluniwyd ym Mae Colwyn, Gogledd Cymru gan fam a merch, Pam a Beth Peters.

Dimensions: Approximately (L) 23 cm, (H) 7.5cm, (D) 2mm