Dyluniadau Pam Peters - Dolen yr Hydref

Celf gwydr wedi'i asio â llaw gyda dyluniad yr Hydref a lliwiau'r tymor.

Bydd yn edrych yn hardd ar ei ben ei hun neu drwy oleuo cannwyll fechan y tu ôl iddo!

Fe'i lluniwyd ym Mae Colwyn, Gogledd Cymru gyda gofal mawr gan fam a merch, Pam a Beth Peters.

Mesuriadau: Tua (H) 12cm, (U) 8cm, (D) 5cm