Sêl

OS Landranger 114 Ynys Môn

  • £9.99
Mae map rhif 114 yng nghyfres mapiau Landranger yr OS yn cynnwys Ynys Môn. Mae wedi'i hamgylchynu gan draethau tywodlyd ac ogofâu creigiog, gyda rhan fewndirol yr ynys yn amaethyddol yn bennaf. Mae Ynys Môn yn lle gwych ar gyfer twristiaid gan fod yno ddewis eang o lety a phethau i'w gweld a'u gwneud. Ewch ar daith i'r dref fwyaf ar yr ynys, Caergybi, porthladd fferi prysur gyda chyfleusterau pysgota, golffio a hwylio rhagorol. Gyda'r map hwn byddwch yn derbyn cod i'w ddefnyddio ar eich ffôn clyfar neu dabled iOS neu Android. Graddfa 1: 50,000