Sêl

Kittiwake North Wales Castles Trail

  • £12.95
20 o deithiau cerdded – Mae’r cydymaith teithio hwn yn archwilio cyfoeth tirlun Gogledd Cymru, o Gastell y Waun yng nghefn gwlad, i gaerau cadarn Harlech a Chaernarfon, mae’n archwilio uwchdiroedd diffaith, yn ymweld â threfi marchnad prysur, yn darganfod coetiroedd cudd, yn cerdded yn hamddenol ar hyd glan y mor, dringo dros Yr Wyddfa ei hun (neu heibio iddi), cerdded ar hyd y traeth, croesi Pont Menai, dilyn hen lwybrau rheilffyrdd, ac yn ymweld a’r hen gaerau yma, sy’n gofnod o frwydrau a fu a dadlau dros berchnogaeth: Y Fflint, Dinbych, Conwy, Cricieth, sydd bellach yn amlinell gofiadwy ar gefndir hardd er mwyn ysbrydoli, grymuso a chodi eich hwyliau.