Sêl

Kittiwake Lakes

22 o deithiau – Mae nifer o lynnoedd hardd, ac anghysbell iawn hefyd, yng Nghymru. Mae rhai yn uchel yn y mynyddoedd ac yn creu amgylchedd mawreddog ar gyfer diwrnod yng nghanol natur wyllt. Mae eraill gryn dipyn yn is ac yn addas ar gyfer taith gerdded hamddenol gyda golygfeydd o’r meysydd. Mae dyfroedd hefyd oedd yn gronfeydd dwr ar un adeg, neu efallai mai cronfa ydyw o hyd, sydd yr un mor hardd â’r rhai naturiol. Nid yw’r llyfr hwn yn cynnwys y cyfan, a cheir ynddo ddetholiad o’r hyn sydd ar gael ar ffurf dewis personol.