Sêl

Kittiwake Hill Forts

30 o deithiau cerdded sy’n archwilio amrywiaeth safleoedd bryngaerau Gogledd Cymru, o gadwyn hardd o fryngaerau Bryniau Clwyd i rai mwy anghysbell a llai adnabyddus mewn mannau eraill. Mae Tre'r Ceiri ar Benrhyn Llyn yn un o’r rhain, sef un o’r bryngaerau gorau o ran cyflwr ym Mhrydain. Mae’r llwybrau’n amrywio o rai hawdd 1 filltir o hyd, i rai mwy heriol sy’n 10 milltir drwy ddyffryn yn ucheldir Eryri.