Sêl

Kittiwake Hidden Heart North Wales

  • £4.95
Dwy daith ar hugain yn archwilio rhostiroedd a bryniau agored, dyffrynnoedd, coed a fforestydd diarffordd, uwchdiroedd hardd a naturiol sydd rhwng Dyffryn Clwyd a Pharc Cenedlaethol Eryri. Mwynhewch heddwch a llonyddwch tirlun digyfnewid hwn, lle mae dyn yn byw ers cyfnodau cynnar, ac sy’n llawn hanes a chwedloniaeth. Mae’r teithiau yn amrywio o lwybr archeolegol 2.5 milltir o hyd, i daith heriol 10.5 milltir dros rostir yn cysylltu tri llyn mawr.