Sêl

Kittiwake Heart of Snowdonia

  • £4.95
36 o deithiau cerdded – mae’r ail argraffiad diwygiedig hwn yn amrywio o daith rhwydd 1¼ milltir ar hyd glan yr afon ac addas ar gyfer cadeiriau olwyn/cadeiriau gwthio, hyd at 9½ milltir heriol sy’n archwilio llynnoedd anghysbell yr ucheldir. Maen nhw’n mynd ar hyd hawliau tramwy cyhoeddus a llwybrau â chaniatâd neu ar draws tir mynediad agored. Nodwedd allweddol yw fod sawl llwybr, yn ogystal a chynnwys dewis arall ar gyfer taith fyrrach, yn gallu cael ei gysylltu a rhai eraill er mwyn cynnig dyddiau hirach o gerdded os dymunir. Gellir cael mynediad at nifer o’r teithiau gyda gwasanaethau bws arferol Snowdon Sherpa.