Bray's Vanilla Fudge

Wedi'i wneud â llaw yn Ne Cymru daw'r cyffug Cymreig blasus hwn mewn bocs gyda llun Cennin Pedr arno. Anrheg delfrydolneu wledd i chi eich hun! 150g