Bee Welsh Honey - Mêl Blodau (Caled) 227g

  • £7.99

Mêl Blodau Cymreig amrwd caled sydd wedi ennill gwobrau.

Dechreuodd Shane Llewelyn-Jones gadw gwenyn yn 12 mlwydd oed gydag un cwch gwenyn yn yr ardd, er mawr siom i’w rieni! Bellach, 30 mlynedd yn ddiweddarach, mae’n rhedeg y Bee Welsh Honey Company, sydd wedi’i leoli yn Llanfair ym Muallt yng nghalon werdd Canolbarth Cymru. Mae ganddo tua 150 o gychod gwenyn a gwenynfeydd (lle cedwir cychod gwenyn) ar hyn o bryd, wedi'u lleoli ymysg y bryniau eang ac ar hyd glan yr afon Gwy. Mae’r gwenyn yn porthi ar doreth o flodau gwyllt, o flodau cynnar y gwanwyn a meillion tir isel yr haf i weunydd grug ucheldirol Canolbarth Cymru ar ddiwedd y tymor.

Buddsoddir llawer o ofal a chariad yn y gwaith o gynhyrchu'r aur hylifol hwn o fyd natur i chi ei fwynhau yn y ffordd hen ffasiwnDoes dim yn cael ei ychwanegu na'i dynnu, a chaiff ei roi yn y potiau â llaw. 

227g

 

Adolygiadau Cwsmeriaid

Byddwch y cyntaf i ysgrifennu adolygiad
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)