Sêl

Around & About Snowdon

  • £5.99
Mae mapiau 'Around and About' yn dod â mapio lleol i gynulleidfa ehangach. Maent yn boblogaidd iawn gyda phobl leol ond maent hefyd yn ddelfrydol ar gyfer ymwelwyr sydd am fynd am dro bach yn yr ardal y maent yn aros ynddi. Yn seiliedig ar fapiau Explorer yr Arolwg Ordnans wedi'i chwyddo o'r raddfa safonol 1:25 000, i 1:16 000 yn llawer cliriach, mae'r mapiau hyn yn gwneud llywio yn ddi-drafferth iawn. Mae'r eglurder hwn yn helpu'r defnyddiwr i ddarganfod nodweddion y gellid eu methu ar fap arferol.