Sêl

Around & About Betws y Coed

  • £ 4.99

Mae mapiau 'Around and About' yn dod â mapio lleol i gynulleidfa ehangach. Maent yn boblogaidd iawn gyda phobl leol ond maent hefyd yn ddelfrydol ar gyfer ymwelwyr sydd am fynd am dro bach yn yr ardal y maent yn aros ynddi. Yn seiliedig ar fapiau Explorer yr Arolwg Ordnans wedi'i chwyddo o'r raddfa safonol 1:25 000, i 1:16 000 yn llawer cliriach, mae'r mapiau hyn yn gwneud llywio yn ddi-drafferth iawn.

Mae'r eglurder gwell yn helpu'r defnyddiwr i sylwi ar nodweddion diddorol sydd mor hawdd eu colli ar fap arferol.