Sêl

A Century of the North Wales Coast

Mae’r detholiad hudol hwn o ffotograffau yn arddangos y trawsnewid eithriadol sydd wedi digwydd ar arfordir Gogledd Cymru yn ystod y can mlynedd ddiwethaf. Mae’r llyfr yn cynnig golwg ar fywydau bob dydd ac amodau byw pobl leol ac yn rhoi cipolwg i’r darllenydd, a manylion am y mannau cyfarwydd yn ystod y ganrif hon o newid na welwyd mo’i debyg o’r blaen. Ceir manylion sawl agwedd ar hanes diweddar arfordir Gogledd Cymru, gan gynnwys digwyddiadau ac unigolion enwog, a gwelir effaith digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r llyfr yn gofnod trawiadol o'r newid a fu yn yr ardal ac mae'n cofnodi'r broses drawsnewid honno. Drwy wybodaeth fanwl am y gymuned leol, a chyfoeth o luniau du a gwyn, mae'r llyfr hwn yn dwyn i gof yr hyn sydd wedi newid yn yr ardal o ran adeiladau, traddodiadu a ffyrdd o fyw.