Sêl

A Century of Llandundo

  • £9.99

Mae'r detholiad hynod ddiddorol hwn o ffotograffau yn dangos y trawsnewidiad rhyfeddol sydd wedi digwydd yn Llandudno yn ystod yr 20fed ganrif. Mae'r llyfr yn rhoi cipolwg ar fywydau bob dydd ac amodau byw pobl leol ac yn rhoi golwg darllenydd ar leoedd cyfarwydd yn ystod y ganrif hon o newid digynsail.

Ymdrinnir â nifer o agweddau ar hanes diweddar Llandudno, cofir achlysuron ac unigolion enwog a gwelir effaith digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r llyfr yn rhoi disgrifiad trawiadol o'r newidiadau sydd wedi newid cymaint ar ymddangosiad Llandudno ac yn cofnodi'r broses drawsnewid. Mae hefyd yn cydnabod yr adfywio sydd wedi digwydd ac yn dathlu cymeriad ac egni pobl leol wrth iddynt symud trwy flynyddoedd cyntaf y ganrif newydd hon.