Sêl

A-Z of Llandudno

  • £15.99
Mae cyrchfan glan môr Llandudno yng ngogledd Cymru yn denu ymwelwyr lu, ond archwiliwch ychydig yn ddyfnach i'w hanes ac fe ddewch chi o hyd i hanes cyffrous yn dyddio yn ôl ganrifoedd. O’r dyddiau cynharaf, yn gyfres o aneddiadau hynafol ar lethrau'r pentir calchfaen a elwir y Gogarth, i’w thwf fel cyrchfan glan môr poblogaidd, mae Llandudno bob amser wedi cyflawni rhan bwysig yn y rhanbarth. Mae ei restr o ymwelwyr a thrigolion enwog ac annisgwyl yn cynnwys Brenhines Rwmania, cyn-brif weinidog Awstralia a Buffalo Bill. Mae’r awdur lleol Peter Johnson yn tywys y darllenydd ar daith A-Z hynod o hanes y dref, gan archwilio pob twll a chornel, ac adrodd hanesion am adeiladau, lleoedd a thrigolion ar hyd y ffordd. Bydd y canllaw A-Z hwn o hanes y dref, sy’n hollol ddarluniol gyda ffotograffau o’r gorffennol a’r presennol, yn apelio i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.