Sêl

A-Z of Conwy

  • £14.99
Mae gan dref ganoloesol boblogaidd Conwy yng Ngogledd Cymru, sy’n cael ei ddominyddu gan ei chastell o'r drydedd ganrif ar ddeg, hanes hir a oedd yn aml yn waedlyd. Mae nifer o hanesion am gastell a waliau hynafol y dref, ei strydoedd ac adeiladau, a’i thrigolion, yn y gorffennol a’r presennol, yn enwog ac yn ddrwg-enwog. Mae’r rhain yn cael eu hadrodd yma, gan yr awdur lleol John Barden Davies, wrth iddo dywys y darllenydd ar eu taith A-Z eu hunain o amgylch hanes y dref, gan archwilio bob twll a chornel, gan gyfleu sawl hanes diddorol am y bobl a’r lleoedd mwyaf diddorol. Bydd y canllaw A-Z hwn o hanes y dref, sydd wedi ei ddarlunio’n llawn gyda ffotograffau, yn apelio i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.