Bisgedi Brau gyda Siocled Tan y Castell

  • £ 1.99
Teisen frau wedi ei gwneud gyda menyn a darnau o siocled Gwlad Belg. Mae'r fisged yn felys, creisionllyd a hufennog. Gwnaed â llaw yn Sir Benfro, Cymru. Pecyn 8 mewn blwch.